Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25735

26.01.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.01.2019
Od 26.01.2019
Od 26.01.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.01.2021 18.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
14.07.2020 30.06.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
17.01.2020 16.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.01.2019

05.03.2021

05.03.2021