Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25521

01.01.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.01.2019
Od 01.01.2019
Od 01.01.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.02.2021 04.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
08.09.2020 08.09.2020 iný dôvod
17.02.2020 17.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.09.2020
12.02.2020
31.12.2018

05.03.2021

05.03.2021