Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25506

21.12.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.12.2018
Od 21.12.2018
Od 21.12.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.08.2020 30.06.2020 v súvislosti s plnením zo zmluvy
22.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.08.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
11.02.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.12.2018

22.10.2020

23.10.2020