Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25435

19.12.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.12.2019
19.12.2018 - 16.12.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.12.2019
18.12.2018

22.10.2020

23.10.2020