Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

2540

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.02.2020
19.02.2019 - 18.02.2020
04.08.2017 - 18.02.2019
04.08.2017 - 18.02.2019
01.02.2017 - 03.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 19.02.2020 Jozef Kuna
04.08.2017 - 18.02.2020 Peter Novajovský

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.01.2021 05.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.02.2020
18.02.2019
03.08.2017

19.01.2021

19.01.2021