Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25287

01.12.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.12.2018
Od 01.12.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.02.2020 25.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.11.2018

03.04.2020

04.04.2020