Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25239

28.11.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 28.11.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.01.2020 21.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.03.2019 01.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.11.2018

15.07.2020

15.07.2020