Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25190

22.11.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.11.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.02.2021 05.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
16.09.2020 16.09.2020 iný dôvod
11.02.2020 10.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.02.2019 11.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
14.09.2020
21.11.2018

17.04.2021

18.04.2021