Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25158

20.11.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.02.2019
20.11.2018 - 31.01.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.02.2020
31.01.2019
19.11.2018

19.01.2021

19.01.2021