Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25031

07.11.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.11.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.01.2021 11.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
08.01.2020 03.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.11.2018

05.03.2021

05.03.2021