Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24944

25.10.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.10.2018
Od 25.10.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.08.2020 05.08.2020 iný dôvod
11.02.2020 11.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
21.01.2019 21.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.08.2020
12.09.2019
24.10.2018

22.10.2020

23.10.2020