Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24798

16.10.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 28.01.2020
16.10.2018 - 27.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2021 07.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.01.2020
15.10.2018

19.01.2021

19.01.2021