Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24767

11.10.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.11.2019
16.07.2019 - 05.08.2020
16.07.2019 - 05.08.2020
11.10.2018 - 15.07.2019
11.10.2018 - 15.07.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.01.2020 13.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2019 17.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.08.2020
26.11.2019
15.07.2019
10.10.2018

23.09.2020

24.09.2020