Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24750

09.10.2018

06.03.2020

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
09.10.2018 - 06.03.2020
09.10.2018 - 06.03.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.02.2020 23.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.02.2019 31.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.10.2018

29.05.2020

01.06.2020