Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24612

22.09.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.09.2018
Od 22.09.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2021 07.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.02.2019 29.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.09.2018

19.01.2021

19.01.2021