Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24593

20.09.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.09.2018
20.09.2018 - 21.09.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 26.02.2020 Mgr. Ing. Márius Hričovský Dr. oec.

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
22.03.2020 20.03.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
14.03.2019 14.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.02.2020
02.10.2019
21.09.2018
19.09.2018

15.07.2020

15.07.2020