Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24480

06.09.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 18.02.2020
03.08.2019 - 17.02.2020
06.09.2018 - 17.02.2020
06.09.2018 - 17.02.2020
06.09.2018 - 02.08.2019
06.09.2018 - 02.08.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.01.2021 18.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
25.07.2020 24.07.2020 iný dôvod
19.02.2020 19.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2019 23.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.07.2020
17.02.2020
02.08.2019
05.09.2018

05.03.2021

05.03.2021