Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24384

23.08.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.08.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 23.08.2018 Rastislav Caletka

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.02.2020 03.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
19.08.2019
22.08.2018

22.10.2020

23.10.2020