Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24286

10.08.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.08.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.01.2021 05.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
06.02.2020 06.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.08.2018

11.05.2021

11.05.2021