Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24247

08.08.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.08.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.01.2020 23.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2019 08.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.08.2018

15.07.2020

15.07.2020