Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24189

02.08.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.01.2021
02.08.2018 - 26.01.2021

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.02.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
20.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.02.2019 30.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.01.2021
01.08.2018

11.05.2021

11.05.2021