Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24154

31.07.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.07.2018
Od 31.07.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.07.2018

24.01.2020

25.01.2020