Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24031

21.07.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.01.2020
Od 31.01.2020
Od 21.07.2018
21.07.2018 - 30.01.2020
21.07.2018 - 30.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2021 07.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
30.01.2019 28.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.01.2020
20.07.2018

19.01.2021

19.01.2021