Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24008

20.07.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.07.2018
Od 20.07.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.01.2020 03.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
10.07.2019 09.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
12.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.12.2019
19.07.2018

24.11.2020

25.11.2020