Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23834

03.07.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.11.2020
Od 27.11.2020
30.01.2020 - 26.11.2020
03.07.2018 - 26.11.2020
03.07.2018 - 29.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
22.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
01.03.2021
26.11.2020
29.01.2020
02.07.2018

05.03.2021

05.03.2021