Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23689

16.06.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
07.08.2019 - 31.10.2019
07.08.2019 - 31.10.2019
07.08.2019 - 31.10.2019
07.08.2019 - 31.10.2019
07.08.2019 - 31.10.2019
07.08.2019 - 31.10.2019
07.08.2019 - 31.10.2019
Od 15.05.2019
Od 15.05.2019
25.08.2018 - 31.10.2019
25.08.2018 - 06.08.2019
25.08.2018 - 07.09.2018
16.06.2018 - 06.08.2019
16.06.2018 - 24.08.2018
16.06.2018 - 24.08.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
03.01.2020 03.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
31.10.2019
06.08.2019
14.05.2019
04.10.2018
07.09.2018
24.08.2018
15.06.2018

19.01.2021

19.01.2021