Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23602

06.06.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.06.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.06.2018

19.01.2021

19.01.2021