Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23401

17.05.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 28.11.2019
Od 17.05.2018
Od 17.05.2018
17.05.2018 - 27.11.2019
17.05.2018 - 27.11.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.11.2019
16.05.2018

19.01.2021

19.01.2021