Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

2321

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.07.2017
Od 19.07.2017
Od 19.07.2017
01.02.2017 - 18.07.2017
01.02.2017 - 18.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2020 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
22.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.07.2017

25.01.2021

25.01.2021