Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23190

27.04.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.04.2018
Od 27.04.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 27.04.2018 PaedDr. Milan Majerský PhD.
Od 27.04.2018 PhDr. Jaroslav Makatúra
Od 27.04.2018 Mgr. Peter Duda
Od 27.04.2018 Michal Sýkora
Od 27.04.2018 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Od 27.04.2018 Ing. Andrea Turčanová

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.01.2021 11.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
10.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
26.10.2018 26.10.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.04.2018

25.01.2021

25.01.2021