Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23085

19.04.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.04.2018
19.04.2018 - 27.12.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.12.2019
18.04.2018

24.11.2020

25.11.2020