Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23052

18.04.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.09.2018
18.04.2018 - 27.11.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.07.2020 08.07.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
07.01.2020 06.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.12.2019 02.12.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
17.01.2019 16.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.11.2018
10.09.2018
17.04.2018

24.11.2020

25.11.2020