Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22937

07.04.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.04.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.03.2021 05.03.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
20.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.02.2019 01.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.04.2018

11.05.2021

11.05.2021