Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22931

07.04.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.01.2019
Od 07.04.2018
07.04.2018 - 16.01.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.01.2021 06.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
10.07.2019 10.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
11.10.2018 08.10.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.12.2019
16.01.2019
06.04.2018

05.03.2021

05.03.2021