Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22791

23.03.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.03.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.01.2020 27.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
29.05.2019 30.04.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.03.2018

19.01.2021

19.01.2021