Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22666

14.03.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.11.2020
15.01.2020 - 05.11.2020
14.03.2018 - 14.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.11.2020
14.01.2020
13.03.2018

05.03.2021

05.03.2021