Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

2242

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.08.2017
01.02.2017 - 02.08.2017
01.02.2017 - 02.08.2017
01.02.2017 - 02.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.02.2020 12.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.02.2018 14.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
14.06.2019
02.08.2017

22.10.2020

23.10.2020