Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22140

03.02.2018

12.03.2020

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
05.10.2019 - 12.03.2020
03.02.2018 - 04.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.01.2020 03.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.10.2019
02.02.2018

15.07.2020

15.07.2020