Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22140

03.02.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.10.2019
03.02.2018 - 04.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
16.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.10.2019
02.02.2018

23.10.2019

23.10.2019