Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22139

03.02.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.02.2018
Od 03.02.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.01.2020 14.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.02.2018

24.11.2020

25.11.2020