Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22102

02.02.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 02.02.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.07.2019 08.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
15.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
01.02.2018

19.01.2021

19.01.2021