Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22100

02.02.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 02.02.2018
Od 02.02.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.01.2021 25.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2020 10.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
13.03.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
01.02.2018

09.03.2021

09.03.2021