Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21872

20.01.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.02.2020 10.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.01.2019 25.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.07.2020
19.01.2018

05.08.2020

05.08.2020