Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21859

19.01.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.02.2021 02.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
14.07.2020 14.07.2020 iný dôvod
23.01.2020 22.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.01.2019 25.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.07.2020
18.01.2018

05.03.2021

05.03.2021