Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21764

13.01.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 13.01.2018
Od 13.01.2018
Od 13.01.2018
Od 13.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.08.2020 24.08.2020 iný dôvod
19.02.2020 19.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
20.02.2019 20.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.02.2020
19.02.2019
12.01.2018

22.10.2020

23.10.2020