Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21574

28.12.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.02.2021
Od 29.10.2019
Od 29.10.2019
28.12.2017 - 28.10.2019
28.12.2017 - 28.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.01.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
13.03.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
23.02.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.02.2021
28.10.2019
27.12.2017

17.04.2021

18.04.2021