Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21554

23.12.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.05.2018
Od 23.05.2018
Od 23.05.2018
Od 23.05.2018
Od 23.12.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.09.2020 08.09.2020 iný dôvod
24.02.2020 24.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.02.2019 22.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.09.2020
30.08.2019
21.02.2019
22.05.2018
22.12.2017

30.09.2020

01.10.2020