Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21542

22.12.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.12.2017
Od 22.12.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.12.2017

15.07.2020

15.07.2020