Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21345

14.12.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.12.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.02.2020 10.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.04.2019 13.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.12.2017

25.01.2021

25.01.2021