Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21330

14.12.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.12.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.02.2021 04.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
04.02.2021 03.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
21.08.2020 21.08.2020 iný dôvod
27.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
25.01.2019 24.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
13.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.08.2020
13.12.2017

17.04.2021

18.04.2021