Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21301

13.12.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.04.2020
Od 26.10.2019
26.10.2019 - 24.04.2020
Od 05.01.2018
05.01.2018 - 25.10.2019
05.01.2018 - 25.10.2019
13.12.2017 - 04.01.2018
13.12.2017 - 04.01.2018
13.12.2017 - 04.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.02.2021 09.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
28.01.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
13.03.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
13.02.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.04.2020
25.10.2019
04.01.2018
12.12.2017

09.03.2021

09.03.2021